Rozpoczynają się zajęcia studentów farmacji w ultranowoczesnym centrum dydaktyki PUM

22.02.2022 Wydarzenia

Studenci kierunku farmacja Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej właśnie rozpoczęli naukę w najnowocześniejszym Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Obiekt zaprojektowany został od początku do końca pod wymagające potrzeby studentów, począwszy od szatni, przez sale dydaktyczne po strefy relaksu. Wyposażony jest w najnowocześniejszą aparaturę dydaktyczną, spełniającą najwyższe standardy badawcze. Przestronne sale ćwiczeń, nowoczesne laboratoria i multimedialna sala wykładowa usytuowane są na dwóch optymalnie skomunikowanych poziomach, do których swobodny dostęp mają również osoby z niepełnosprawnościami. Doskonale doświetlony obiekt jest niemal zintegrowany z zielenią otoczenia, która przenika przez przeszklone korytarze do wnętrz budynku. MCD3 to jest doskonałe miejsce nie tylko do prowadzenia zajęć dydaktycznych, ale także komfortowa przestrzeń dla przerw w nauce, odpoczynku i koleżeńskich spotkań. Studiowanie farmacji na PUM niewątpliwie osiągnęło nową jakość. Studenci farmacji, podglądający budowę MCD3, oceniali ją i już wówczas podkreślali, że studiowanie w PUM przyniesie im jeszcze większą przyjemność.  

 

- Jestem niezmiernie zadowolony z przebiegu i efektów inwestycji. Ufam, że z takim samym zadowoleniem przyjmą ją nasi studenci i będą cieszyć się z doskonałych warunków do nauki jakie im stworzyliśmy. – mówi prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM i dodaje – Jestem przekonany, że utworzenie tej nowoczesnej bazy naukowo-badawczej docenią także nasi naukowcy.

 

Budowa MCD3 została zrealizowana w rok. Inicjatywa rektora PUM prof. Bogusława Machalińskiego spotkała się ze zrozumieniem, pozytywną oceną wniosku i zgodą Ministra Edukacji i Nauki, który przekazał na ten cel dofinansowanie w wysokości ok. 49 mln złotych. Uruchomione środki finansowe przeznaczone zostały na budowę pro-ekologicznej (z wykorzystaniem OZE) i energooszczędnej infrastruktury oraz zakup najnowocześniejszej aparatury naukowo-badawczej. Nowy obiekt będzie służył dydaktyce oraz prowadzeniu badań naukowych, również w kierunku zwalczania skutków epidemii COVID-19.

Zważywszy na czas realizacji inwestycji przypadający na pandemię i związane z tym utrudnienia, terminowe oddanie MCD3 jest również przykładem dobrej organizacji pracy administracji PUM oraz wykonawcy – szczecińskiej firmy Multiprojekt. Wspólnym priorytetem dla stron był termin wejścia studentów do nowego obiektu już pierwszego dnia semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.
______________________________________

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki PUM nr 3:

  • Znajdują się tu Zakłady PUM: Technologii Postaci Leku; Chemii Farmaceutycznej; Farmakognozji i Naturalnych Środków Leczniczych oraz Samodzielna Pracownia Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej.
  • Lokalizacja:  Szczecin, pl. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, wjazd od ul. Sebastiana Klonowica lub bramy głównej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej, lądowiska dla śmigłowców i Wzgórza Napoleona.

 

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki nr 3 zrealizowane w ramach inwestycji pt. „Budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej (budynek MCD 3) PUM w Szczecinie”, sfinansowane zostało w ramach dotacji celowej od Ministra Edukacji i Nauki (Skarb Państwa). Koszt inwestycji budowlanej oraz zakup aparatury naukowo-badawczej to kwota 49 064 542,70 zł,  w tym poziom dofinansowania wynosi 75% , tj. 36 957 094,16 . Pozostała część kwota 12 107 448,54 to wkład własny PUM w Szczecinie.

 

MCD3 zostało zaprojektowane jako budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty płaskim dachem.  Zasilane jest w ciepło i chłód poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, za pomocą kaskady czterech gruntowych pomp ciepła.  W tym celu wykonano 42 odwierty o głębokości 200 m.b. każdy. Na potrzeby budynku przewidziano system wentylacji mechanicznej rozbudowany o odrębne układy nawiewowo-wywiewne, realizowany za pomocą central wentylacyjnych w wykonaniu dachowym oraz odrębne układy wywiewne chemoodporne z dygestoriów. W systemach wentylacji mechanicznej zastosowany został tzw. free cooling (w porze letniej) poprzez przewietrzanie budynku ze 100% wydajnością układów wentylacyjnych w godzinach występowania najniższych temperatur w ciągu doby (np. w godzinach 3.00-6.00 rano). Na obszarze MCD3 powstał 56-stanowiskowy parking, zapewniający miejsca postojowe dla pracowników, doktorantów, w tym 4 miejsca z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W obrębie parkingu usytuowano stanowiska dla 40 rowerów. W celu skomunikowania MCD3 z infrastrukturą drogową miasta powstał wjazd z ulicy Klonowica.

 

W MCD3 znajdują się kompletnie wyposażone laboratoria i sale dydaktyczne, np. w wagi analityczne, wirówki, suszarki, myjki ultradźwiękowe, zmywarki laboratoryjne czy mieszadła magnetyczne oraz zestawy/systemy aparaturowe, które będą wykorzystywane w zaawansowanych procesach naukowych, badawczych i dydaktycznych, m. in.:

  •     zestaw do charakterystyki nośników oraz badania procesu uwalniania substancji czynnej,
  •     aparatura do oceny stabilności płynów i mieszanin przeznaczonych do podawania pozajelitowego,
  •     aparatura do powlekania tabletek w warstwie fluidalnej i bębnie drażerskim oraz linia do otrzymywania peletek,
  •     zestaw chromatograficzny do wysokosprawnej chromatografii cieczowej, preparatywnej i cienkowarstwowej oraz analizy spektrofotometrycznej.

 

Funkcjonowanie MCD3 pozwoli PUM na realizację badań na najwyższym poziomie i istotnie przyspieszy rozwój naukowo-badawczy całego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a zwłaszcza kierunku farmacja. MCD3 stanowi jednocześnie rozwiązanie uciążliwych problemów lokalowych i niedostatków wyposażenia badawczo-naukowego Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM.

 bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886