Szczecin International Medical Students’ Conference

07.03.2022 Wydarzenia

The Students’ Scientific Society of the Pomeranian Medical University in Szczecin is pleased to invite you to the „Szczecin International Medical Students’ Conference”.

Participation in the conference is a unique opportunity to present the results of researches and the recent developments and evaluating them by experts from the world of medicine. During the conference participants also have the possibility to hear constructive opinions as well as interesting discussions. The conference is also the perfect way to meet other young scientists, exchange experience, ideas or inspirations.

More information. Register today! https://stnpum.zcui.pl/


Studenckie Koło Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ma przyjemność zaprosić na „Szczecińską Międzynarodową Konferencję Studentów Medycyny”.

Udział w konferencji to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania wyników badań i najnowszych osiągnięć oraz ich oceny przez ekspertów ze świata medycyny. Podczas konferencji uczestnicy mają również możliwość wysłuchania konstruktywnych opinii oraz ciekawych dyskusji. Konferencja to także doskonały sposób na spotkanie z innymi młodymi naukowcami, wymianę doświadczeń, pomysłów czy inspiracji.

Więcej informacji i rejestracja.  https://stnpum.zcui.pl/bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886