Uroczyste absolutorium kierunku lekarsko-dentystycznego Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM

26.06.2024 Wydarzenia

W dniu 22 czerwca 2024 r. w Auli Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyło się uroczyste absolutorium kierunku lekarsko-dentystycznego Wydziału Medycyny i Stomatologii.
Podniosłą uroczystość, w której wzięli udział absolwenci, władze uczelni oraz zaproszeni goście poprowadził prof. dr hab. Mariusz Lipski, Prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii. W imieniu JM Rektora PUM prof. dr. hab. Bogusława Machalińskiego głos zabrała prof. dr hab. Aneta Cymbaluk-Płoska, Prorektor ds. Dydaktyki, odczytując list skierowany do wszystkich uczestników uroczystości.

Podczas ceremonii Absolwenci złożyli przyrzeczenie lekarskie, a następnie z rąk Prodziekanów Wydziału Medycyny i Stomatologii, prof. dr hab. Mariusza Lipskiego i dr hab. Agnieszki Droździk prof. PUM, odebrali karty absolutoryjne. Nagrody za najlepsze wyniki w nauce i nagrody dla starostów grup oraz roku wręczyła Dziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM, prof. dr hab. n. med. Edyta Paczkowska.

Pamiątkowe statuetki za osiągnięcia sportowe z ramienia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wręczył dr n. k. fiz. Piotr Lesiakowski. W trakcie absolutorium przemawiali także Przewodniczący Parlamentu Studentów Damian Durys, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie dr hab. n med. Halina Ey-Chmielewska oraz przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Oddziału w Szczecinie Julia Śmiechowska. W tym wyjątkowym dniu z podziękowaniami i gratulacjami wystąpili także przedstawiciele tegorocznych Absolwentów, Gracjan Bartkowiak oraz Aleksandra Jankowska.

Podczas wystąpień nie zabrakło gratulacji dla absolwentów, wyróżnień oraz ważnych i wzruszających akcentów. Wyświetlone zostało także tablo absolwentów rocznika 2019-2024, po czym zgodnie ze zwyczajem po słowach Prodziekana „Czapki w górę!” dziesiątki biretów poszybowały w górę. I tak kolejny rocznik utalentowanych lekarzy dentystów rozpoczął nowy rozdział swojego życia i kariery zawodowej.

Dumni, wzruszeni rodzice i nauczyciele nagradzali Absolwentów gromkimi owacjami.

Wyśmienitą oprawę muzyczną ceremonii zapewnił chór PUM pod batutą prof. Ryszarda Handke.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886