VII edycja międzyuczelnianych zawodów w symulacji stomatologicznej

14.03.2022 Wydarzenia

W wydarzeniu, które miało miejsce 11-12 marca 2022 r. w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, udział wzięło 12 studentów kierunku lekarsko-dentystycznego z trzech uczelni medycznych w Polsce – Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz PUM w Szczecinie.

Studenci rywalizowali w kilku konkurencjach, m.in. opracowywali i wypełniali ubytki w zębach fantomowych, w celu odtworzenia brakującej ściany stosowali formówki częściowe (Contact Matrix; Danville). W warunkach symulacji zakładali koferdam, wykonywali znieczulenie przewodowe oraz rozpoznawali zęby fantomowe, a także rysowali na papierze milimetrowym korony zębów trzonowych. Podczas zawodów sprawdzono również ich wiedzę dotyczącą rentgenodiagnostyki stomatologicznej – test przygotowała prof. Ingrid Różyło-Kalinowska. 

Oceny zabiegów odtwórczych dokonał dr Jarosław Sobieszczański, prof. nadzw., a dr Katarzyna Kot – prawidłowego przebiegu procedury znieczulenia.  Umiejętność odwzorowania morfologii pierwszego zęba trzonowego szczęki została oceniona przez czteroosobową komisję. Poziom zawodów był wyrównany. Różnice punktowe pomiędzy uczestnikami zawodów były niewielkie:

  1. miejsce zajął p. Adrian Raczkowski, student PUM w Szczecinie,
  2. miejsce zajęła je p. Luiza Nejman, studentka UM w Poznaniu,
  3. miejsce zajęło studentów: p. Milena Ostrowska z UM w Lublinie oraz czworo studentów PUM w Szczecinie: p. Patrycja Kaźmierczak, p. Natalia Nowak, p. Bartosz Szczepkowski i p. Piotr Walas.

Wartościowe nagrody ufundowali Magazyn Stomatologiczny oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, a wręczyli je redaktor naczelny MS, prof. Mariusz Lipski oraz wiceprezydent prof. Ingrid Różyło-Kalinowska w imieniu prezydenta PTS prof. Marzeny Dominiak.

Ostania edycja zawodów została zaplanowana na jesień. Już teraz zapraszamy do wzięcia w niej udziału!

Zawody odbywają się w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”, realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886