Wieczorynka w PUM

22.11.2022 Wydarzenia

Konferencja pt. „Wieczorynka” odbyła się w pod patronatem JM Rektora prof. Bogusława Machalińskiego w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w ubiegłą sobotę 19 listopada 2022 r. Zorganizowana została przez Komisję Młodego Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie oraz z udziałem Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. 

Konferencja miała na celu przybliżyć lekarzom rozpoczynającym pracę zawodową podstawowe jednostki chorobowe, z którymi spotkają się pracując w Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej (NiŚPL). To doskonała okazja uzyskać praktyczną wiedzę od doświadczonych lekarzy np. jak postępować w sytuacjach trudnych, kiedy przyjąć postawę wyczekującą a kiedy wezwać Zespół Pogotowia Ratunkowego. Organizatorzy mają nadzieję, że wydarzenie pomogło lekarzom na ich początkowej ścieżce zawodowej oraz spowodowało, że będą czuli się lepiej przygotowani do samodzielnego przyjęcia pierwszych pacjentów. 

Uczestniczących w konferencji lekarzy stażystów, rezydentów oraz lekarzy nieposiadający specjalizacji i studentów PUM powitały organizatorki – lekarki Karolina Niedzielska-Podlewska i Aleksandra Gomółka. W dalszej części o Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej opowiedział lekarz Rafał Heryć. Podstawy chorób wewnętrznych w praktyce lekarza NiŚPL zaprezentował lekarz Sylwester Drożdżal, a o ostrych stanach neurologicznych w praktyce NiŚPL opowiedział lekarz Paweł Kram. Na temat ostrych stanów ginekologiczno-położniczych w praktyce NiŚPL prelekcję wygłosił dr n. med. Michał Bulsa. Podstawy chorób płuc w praktyce lekarza NiŚPL zaprezentowała dr n.med. Karina Witkiewicz, a podstawy kardiologii w praktyce lekarza NiŚPL - dr n.med. Wojciech Witkiewicz. Po krótkiej przerwie lekarz Joanna Łasecka-Zadrożna omówiła tematy wysypki w przebiegu chorób zakaźnych u dzieci oraz gorączki u dzieci. Na koniec, lekarz Michał Jarosz zaprezentował krótkie omówienie chorób infekcyjnych oraz stanów zagrożenia zdrowia i życia u dzieci  w praktyce lekarza NiŚPL.

Zapraszamy do obejrzenia foto relacji.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886