Wspólne dziedzictwo europejskiej psychiatrii – EPA 2020

05.06.2020 Wydarzenia

Prof. Jerzy Samochowiec, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii, prorektor ds. nauki PUM – w komitecie organizacyjnym Pierwszego Wirtualnego Europejskiego Zjazdu Psychiatrów EPA 2020, największego międzynarodowego stowarzyszenia psychiatrów w Europie.

Tegoroczna 28. edycja pierwotnie miała się odbyć w marcu br., ale w związku z pandemią zostanie przeprowadzona w formie online. Będzie to w pełni wirtualne spotkanie. By docenić niezwykły międzynarodowy dorobek naukowy, kongres zorganizowano pod hasłem „Wspólne dziedzictwo europejskiej psychiatrii”.

W plenarnej sesji Kongresu, poświęconej COVID19, wystąpi prof. Miłosz Parczewski, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych PUM, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych.

Na wczorajszym spotkaniu organizacyjnym komitetu, zapadła decyzja ws. przeniesienia do sieci wszelkiej towarzyszącej aktywności, czyli również spotkań naukowych, wykładów i seminariów.

Kongres odbędzie się 4–7 lipca 2020 r.
Już zarejestrowało się 2,5 tys. uczestników.


W imieniu organizatorów zapraszamy!


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886