Wykład profesor z Gruzji nt. biofizyki

04.02.2022 Wydarzenia

Zapraszamy studentów kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na wykład z biofizyki profesora wizytującego prof. Tamar Sanikidze. Pani profesor jest kierownikiem Wydziału Fizyki i Biofizyki Tbilisi State Medical Uiversity oraz głównym naukowcem w Laboratorium Problemów Bezpieczeństwa Promieniowania Beritishvili Centrum Eksperymentalnej Biomedycyny. Jest autorem 200 prac naukowych opublikowanych w lokalnych i międzynarodowych czasopismach naukowych.

Wykład odbędzie się w języku angielskim na platformie Teams. O uczestnictwie decyduje kolejności zgłoszeń, rekrutacja trwa do 9.02.2022 r., link do rejestracji.

Cykl wykładów realizowany jest w ramach projektu "Integration – Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" umowa nr POWR.03.05.00-00-Z047/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886