XVI Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne HOT TOPICS W PSYCHIATRII

21.06.2024 Wydarzenia

W dniach 14-15 czerwca w Hotelu Radisson w Szczecinie odbyła się konferencja naukowa Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne, organizowana przez Klinikę i Katedrę Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Po pięcioletniej przerwie, spowodowanej m.in. pandemią COVID-19, wydarzenie to ponownie zagościło na mapie psychiatrycznych konferencji w Polsce. Tegoroczna, szesnasta edycja zgromadziła rekordową liczbę 360 uczestników. Kierownikiem zespołu organizacyjnego oraz naukowego był prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec. Tematy poruszane na konferencji obejmowały najnowsze trendy w psychiatrii, w tym zarówno zagadnienia podstawowe, związane z biologią zaburzeń psychicznych, jak i szczegółowe, dotyczące farmakoterapii oraz prawa psychiatrycznego.

Uroczystego otwarcia Zachodniopomorskich Dni Psychiatrycznych dokonali prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec oraz prof. dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur, podkreślając znaczenie tego wydarzenia na terenie Ziemi Szczecińskiej. Następnie po raz pierwszy program merytoryczny rozpoczęła Sesja Młodych Psychiatrów, podczas której młodzi naukowcy mieli okazję zaprezentować swoje badania dotyczące diagnostyki ADHD, terapii psychodelicznych w psychiatrii oraz obecności post-millenialsów w gabinecie psychiatrycznym. W programie konferencji nie zabrakło wystąpień znamienitych polskich psychiatrów. Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zaprezentowała wykład dotyczący otyłości oraz roli psychiatry w opiece nad pacjentem z otyłością. Tematy związane ze spożywaniem pokarmów były kontynuowane przez prof. dr hab. n. med. Przemysława Bieńkowskiego, który próbował odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje uzależnienie od jedzenia oraz jakie może mieć przyczyny mózgowe. prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła natomiast omówiła wpływ postu przerywanego na zdrowie psychiczne i dobrostan człowieka.

Pierwszego dnia konferencji swoje referaty wygłosili również pracownicy Katedry Psychiatrii PUM. Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur opowiedziała o problemach klinicznych związanych z pracą z pacjentami z osobowością narcystyczną. dr n. med. Piotr Podwalski kontynuował temat zaburzeń osobowości, omawiając neurobiologiczne podłoże osobowości typu borderline. prof. dr hab. n. med. Błażej Misiak wygłosił interesujący wykład na temat psychopatologii schizofrenii oraz stanów wysokiego ryzyka psychoz. Pierwszy dzień konferencji obfitował również w tematy praktyczne, dotyczące nowych metod leczenia w psychiatrii. Kierownik Katedry Psychiatrii PUM, prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, przedstawił metody leczenia objawów negatywnych w schizofrenii, podkreślając ich znaczenie dla rokowania pacjentów. Prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak zaprezentował referat dotyczący długoterminowego leczenia pacjentów ze schizofrenią preparatami paliperidonu. Prof. dr hab. med. Wiesław Cubała omówił leczenie zaburzeń depresyjnych, zwłaszcza u pacjentów nietolerujących leków z grupy SSRI. Dr n. med. Gniewko Więckiewicz przedstawił natomiast perspektywy realnego zastosowania psychodelików, co wciąż budzi żywe zainteresowanie w środowisku psychiatrów.

Drugiego dnia konferencji, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki rozpoczął dzień przedstawiając bardzo istotne zagadnienia prawne związane z nowelizacją Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego oraz regulacjami europejskimi. Jego wystąpienie wzbudziło żywe zainteresowanie uczestników Zachodniopomorskich Dni Psychiatrycznych, prowadząc do fascynującej dyskusji i wniosków. Podczas tego dnia konferencji poruszono także istotne kwestie prawne. Mecenas Wojciech Wojtal przedstawił zasady udostępniania dokumentacji medycznej, co wywołało długie dyskusje wśród uczestników podczas przerw kawowych. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk, autorytet w dziedzinie zaburzeń neurorozwojowych, omówił diagnostykę różnicową ADHD u osób dorosłych. Nie zabrakło również tematów farmakologicznych. Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc kontynuowała zagadnienie leczenia schizofrenii za pomocą iniekcji o długim działaniu paliperidonu, przedstawiając nowatorski schemat leczenia raz na trzy miesiące. Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc również omówiła diagnozę u pacjentów z lekoopornymi zaburzeniami depresyjnymi. Dr n. med. Piotr Podwalski przedstawił założenia leczenia esketaminą w ramach innowacyjnego programu lekowego. Prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak zajął się tematem snu, prezentując nowe metody diagnozy i terapii zaburzeń snu, które wywołały duże zainteresowanie wśród uczestników. Prof. dr hab. n. med. Arleta Kowala-Piaskowska skupiła się natomiast na hepatotoksyczności farmakoterapii w psychiatrii oraz przedstawiła aktualne podejścia profilaktyczne i ochronne dla wątroby.

Wyrazem zainteresowania wybranymi tematami wydaje się wypełniona po brzegi sala przez całą konferencję. Prowadzone ożywione dyskusje, zarówno po wykładach jak i w kuluarach umożliwiły sformułowanie wielu ciekawych wniosków i dały asumpt do planowania dalszych kroków naukowych. Uczestnicy konferencji wielokrotnie podkreślali wysoki poziom merytoryczny prezentowanych wykładów.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886