Zachodniopomorskie Noble – wręczone!

28.06.2022 Wydarzenia

Wśród laureatów tegorocznych Zachodniopomorskich Nobli z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie znalazło się czworo naukowców. Wszyscy specjalizują się w dziedzinie nauk medycznych.

Zachodniopomorskie Noble otrzymali dr hab. Marcin Lener za wiodący udział w opracowaniu testów diagnostycznych, wykrywających zwiększone ryzyko raków u kobiet i mężczyzn na podstawie oznaczeń stężenia ołowiu we krwi, dr Emilia Rogoża-Janiszewska za wiodący udział w pracach nad opracowaniem testu diagnostycznego wykorzystującego ocenę stężeń selenu w surowicy jako markera przeżyć u chorych z czerniakiem złośliwym w Polsce, dr Paweł Rynio za opracowanie wdrożenia do praktyki klinicznej modeli 3D stent-graftów. Nagroda Specjalna trafiła do dr hab. Tomasz Huzarskiego za wyjątkowo sprawne zrekrutowanie i poprowadzenie w międzynarodowych próbach klinicznych pacjentek z rakami i mutacjami BRCA1/BRCA2.

- Staramy się nagradzać prace naukowe o charakterze wdrożeniowym, jeśli nie ma wdrożeń, liczą się publikacje, ich liczba w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej. To mają być osiągnięcia na poziomie światowym i osoby wybierane do nagrody spełniają te kryteria. - powiedział prof. Jan Lubiński, członek kapituły i kierownik jednej z klinik PUM.

Kapitułę Zachodniopomorskich Nobli tworzą liderzy nauki: profesorowie Wojciech Kacalak, Jan Lubiński, Piotr Masojć, Antoni Morawski, Waldemar Tarczyński, którym przewodniczy astronom prof. Aleksander Wolszczan, jeden z 25 najwybitniejszych naukowców świata w tej dziedzinie.

Jak co roku Zachodniopomorskie Noble przyznano w ośmiu dziedzinach naukowych. Za wybitne osiągnięcia w naukach humanistycznych Nobla otrzymał dr hab. Maciej Kowalewski z Uniwersytetu Szczecińskiego. W dziedzinie nauk podstawowych Noblem uhonorowano dr inż. Karolinę Wenelską z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak oraz dr inż. Robert Tomkowski z Politechniki Koszalińskiej - reprezentują dziedzinę nauk technicznych, dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US – Uniwersytet Szczeciński. W naukach rolniczych nagrodzono dr hab. inż. Adama Lepczyńskiego, prof. ZUT. W dziedzinie nauk o morzu Noblem uhonorowano dr hab. Jana Harffa, prof. US oraz dr Michała Tomczaka z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddz. Pomorski w Szczecinie. Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie nauk artystycznych odebrała prof. dr hab. Katarzyna Dondalska z Akademii Sztuki w Szczecinie.

Zachodniopomorskie Noble 2021 zostały wręczone laureatom podczas uroczystej gali w piątek 24 czerwca 2022 r. w Operze na Zamku w Szczecinie.

 


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886