Zachodniopomorskie Porozumienie Doktorantów

17.05.2023 Wydarzenia

Integracja środowiska doktorantów województwa zachodniopomorskiego, w tym organizacja wydarzeń o charakterze naukowym, kulturalnym lub społecznym, a w szczególności zmierzających do podnoszenia kwalifikacji doktorantów to wśród wielu inicjatyw nadrzędne cele podpisanego 12 maja 2023 r. Zachodniopomorskiego Porozumienia Doktorantów.

W spotkaniu uczelnie szczecińskie reprezentowane były przez władze rektorskie: prof. dr hab. n. med. Bogusława Machalińskiego, Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego, Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr hab. Jacka Wróbla prof. ZUT, Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

W swoich przemówieniach Rektorzy podkreślili jak ważna jest integracja i współpraca środowiska akademickiego, której owoce mogliśmy podziwiać choćby podczas ubiegłorocznej inicjatywy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zrealizowanej w ramach współpracy uczelni szczecińskich i Miasta pt. Spacerek na Uniwerek. Biorąc pod uwagę duży potencjał środowiska, budowa relacji oraz dalsze zacieśnienie współpracy wśród doktorantów naszego Miasta będzie stanowiło idealne forum do wymiany doświadczeń i współpracy o charakterze naukowym.

W imieniu samorządów doktorantów Zachodniopomorskie Porozumienie Doktorantów podpisali:

  • mgr Patrycja Krynicka- przewodniczącą Parlamentu Doktorantów PUM,
  • mgr Artur Łabuz- przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów US,
  • mgr inż. Łukasz Marchewka przewodniczący Sejmiku Samorządu Doktorantów.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886