Poradnik ws. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

01.04.2020 Ogłoszenia

31 marca 2020 r. Prezydent RP podpisał nowelizację specustawy, zwaną „tarczą antykryzysową”. Zawiera ona różne formy pomocy przedsiębiorcom, pracownikom i obywatelom. Niniejszy poradnik ma na celu ułatwienie zrozumienia nowych instrumentów.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wiele form wsparcia przewidzianych w ustawie wzajemnie się wyklucza. Wybierając jeden instrument nie będzie możliwe skorzystanie z innego. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na potrzebę dołożenia staranności przed podjęciem decyzji tak, by była ona dla Państwa jak najbardziej korzystna.

Zwracamy też uwagę, że informator nie obejmuje wszystkich rozwiązań jakie są przewidziane w ustawie. Nowelizacja jest obszerna, a poradnik skupia się na wskazanych na wstępie grupach.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886