Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie

15.06.2021 Ogłoszenia

PUM stał się jednym z 16 ośrodków należących do POLSKIEJ SIECI BADAŃ KLINICZNYCH. Agencja Badań Medycznych (ABM) przeznaczyła ponad 54 mln zł na stworzenie kolejnych wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), w tym w Szczecinie.

Szczecińskie CWBK PUM powstanie dzięki kooperacji trzech jednostek o charakterze badawczym i klinicznym – Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz klinicznych szpitali PUM SPSK1 i SPSK2. CWBK PUM zostanie powołane w strukturze organizacyjnej uczelni jako odrębna, samodzielna jednostka. Nadzór nad nią prowadzić będzie JM Rektor PUM. Na uruchomienie CWBK PUM Agencja Badań Medycznych przekazała uczelni 8,5 mln złotych.

Działalność Centrum ma wspierać i rozwijać jednolite standardy badań, wysoką jakość obsługi pacjentów oraz powiększać liczbę komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Jest to unikatowe na skalę regionu Pomorza Zachodniego oraz makroregionu północno-zachodniej Polski przedsięwzięcie. Działalność naszej placówki przyczyni się do zwiększenia szansy pacjentów z regionu na dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, częstszego wyboru przez sponsorów ośrodków badawczych, a także wzrostu liczby realizowanych badań. Natomiast w pełni zautomatyzowany system rekrutacji i rejestracji, prowadzenie badań i ich monitoring oraz rozliczenia m.in. z NFZ, a także monitorowanie procedur związanych z bezpieczeństwem pacjenta w badaniu klinicznym – posłużą poprawie zdrowia naszych pacjentów.

CWBK zlokalizowane będzie w głównym budynku SPSK1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie. W terminie od 1.08.2021 r. do 31.01.2022 r. trwać będą prace dot. adaptacji pomieszczeń, formalnej i proceduralnej organizacji CWBK PUM. Do 31.07.2022 r. nastąpi pełne uruchomienie Centrum.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886