Neurologopedia


Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. n. med. Wioletta Pawlukowska, prof. PUM


Opis kierunku studiów i program:

Opis kierunku studiów i program ramowy


Czas trwania:

listopad 2022 - luty 2024


Harmonogram:

Harmonogram zajęć I semestr

Harmonogram zajęć II semestr

Harmonogram zajęć III semestr


Koszt studiów:

Koszt studiów – 4 000 zł

Terminy opłat za studia:

w I semestrze  1 500,00 zł, płatne do dnia 09.10.2022 r.
w II semestrze 1 500,00 zł, płatne do dnia 28.02.2023 r.
w III semestrze 1 000,00 zł płatne do dnia 31.10.2023 r.

Brak dokonania opłaty w ww. terminie skutkuje skreśleniem z listy osób przyjętych na studia.

Opłatę należy wpłacić konto PUM

06 1090 1492 0000 0001 0053 7752

W tytule proszę wpisać imię nazwisko, semestr i nazwę kierunku


Informacji udziela:

Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul. Żołnierska 54

71-210 Szczecin

pok. 206

Monika Długołęcka

monika.dlugolecka@pum.edu.pl

tel. 91 48 00 960


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886