Medycyna estetyczna twarzy


Kierownik studiów podyplomowych:

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz


Opis kierunku studiów i program:

Program studiów - Medycyna estyczna twarzy - edycja 2


Czas trwania:

3 semestry (2022 - 2024)


Harmonogram:

Harmonogram zajęć - 1 semestr

Harmonogram zajęć - 2 semestr

Harmonogram zajęć - 3 semestr


Koszt studiów:

Koszt studiów : 24 000 złotych

Terminy opłat:

za I semestr - 12.11.2022 - 8000 zł

za II semestr -  31.03.2023 - 8000 zł

za III semestr -  31.10.2023 - 8000 zł

UWAGA -  w tej edycji dofinansowanie z PARP jest niemożliwe

Opłatę należy uiścić na konto PUM:

06 1090 1492 0000 0001 0053 7752

z dopiskiem  "Medycyna estetyczna twarzy - semestr .... - imię i nazwisko"


Informacji udziela:

Centrum Kształcenia Podyplomowego - Aleksandra Hapka

ul. Żołnierska 54

71-210 Szczecin

tel. 91 4800980

aleksandra.hapka@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886