MBA w ochronie zdrowia


Kierownik studiów podyplomowych:

dr n. zdr. Artur Kotwas


Opis kierunku studiów i program:

Opis kierunku studiów

Program studiów


Czas trwania:

Studia trwają 4 semestry


Harmonogram:

HARMONOGRAM_ZAJĘĆ II semestr 


Koszt studiów:

Koszt studiów - 18 000 zł

Terminy opłat za studia

w I semestrze  4 500,00 zł, płatne do dnia 20.05.2022 r.
w II semestrze 4 500,00 zł, płatne do dnia 28.10.2022 r.
w III semestrze 4 500,00 zł płatne do dnia 28.02.2023 r.
w IV semestrze 4 500,00 zł płatne do dnia 27.10. 2023 r.
Opłatę należy wpłacić przelewem na konto PUM z dopiskiem opłata – "MBA w ochronie zdrowia"

06 1090 1492 0000 0001 0053 7752

Proszę dostarczyć (drogą e-mailową) dowód opłaty za studia.


Informacji udziela:

Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul. Żołnierska 54

71-210 Szczecin

pok. 206

Monika Długołęcka

monika.dlugolecka@pum.edu.pl

tel. 91 48 00 960
 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886