Dodatek wyrównawczy

17.12.2020 Ogłoszenia

Komunikat nr 13/2020 Kanclerza Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2020 r.

W związku realizacją podwyżek wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za 2019 r. informujemy, że byli pracownicy PUM, którzy byli zatrudnieni w okresie styczeń-październik 2020 r. na stanowiskach administracyjnych i obsługi, bibliotecznych, naukowo-technicznych lub inżynieryjno-technicznych otrzymają jednorazowo wypłatę podwyżki wypłaconego im wynagrodzenia.

Wypłata będzie następować sukcesywnie, w okresie najbliższych tygodni.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886