Dostęp testowy do podręczników online wydawnictwa LWW

24.03.2020 Ogłoszenia

Biblioteka Główna PUM uzyskała dostęp testowy do źródeł online wydawnictwa LWW.

Na platformie LWW Health Library dostępne są: podręczniki medyczne, treści kliniczne oraz bogata kolekcja zasobów multimedialnych (filmy, ilustracje, tabele, quizy.itp). Publikacje przeznaczone są dla studentów uczelni medycznych, rezydentów oraz klinicystów.

Dostęp do platformy możliwy jest ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej PUM oraz z komputerów domowych poprzez usługę VPN do 15 maja br.

Wejście do bazy: https://meded.lwwhealthlibrary.com

Informacje na temat przydatności bazy prosimy przysyłać na adres: Edyta.Rogowska@pum.edu.pl


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886