Żegnamy prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Borowiaka

26.07.2022 Ogłoszenia

Zmarł prof. dr hab. n. med. Krzysztof Borowiak, wieloletni pracownik Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W latach 2012 - 2022 kierownik Katedry Medycyny Sądowej oraz Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej.

Prof. Krzysztof Borowiak uro­dzony 7 września 1959 r. w Poznaniu. Studia w Akademii Medycznej w Poznaniu na kierunku analityka medyczna ukoń­czył w 1984 r. Specjalizację w zakresie analityki klinicz­nej uzyskał w 1988 r., toksykologii w 1991 r. Stopień naukowy doktora otrzymał w 1993 r. a doktora habilitowanego w 1999 r. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2008 r. Zainteresowania badawcze: toksykologia kliniczna i sądowa, alkohologia sądowa, środki psychoaktywne a bezpieczeństwo w ruchu drogowym, identyfikacja i farmako­kinetyka NPSP (dopalacze), narządowe działanie trucizn. Autor książek i monografii z zakresu toksykologii. Członek PTMSiK, PTTox, TIAFT, GCHF. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 sierpnia 2022 r.
Żałobna Msza Święta odprawiona zostanie o godz. 11.00, po której odbędzie się pogrzeb o godz. 13.00 w kaplicy na Cmentarzu Centralnym.bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886