Komunikat Kwestury

10.01.2021 Ogłoszenia

W związku z kończącym się rokiem budżetowym 2020 proszę o pilne przekazywanie do Działu Finansowo-Księgowego wszelkich dokumentów finansowych.


W szczególności:

  • delegacji do rozliczenia;
  • rozliczenia zaliczek i zwrotów wydatków;
  • faktur zakupu towarów i usług;
  • not księgowych;
  • faktur korygujących.


Ostateczny termin przedłożenia dokumentów dotyczących roku 2020
ustalam na 31 stycznia 2021 r.
Po tym terminie dokumenty za rok 2020 nie będą przyjmowane i rozliczane.

Magdalena Mikołajczuk
Kwestor PUM


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886