Koronawirus COVID -19 (SARS CoV-2) - komunikat 10

24.04.2020 Ogłoszenia

KOMUNIKAT  NR  10/2020 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Informuję, iż w okresie od dnia 27 kwietnia 2020 r.do dnia 24 maja 2020 r. pozostają w mocy dotychczasowe ustalenia zawarte w treści Komunikatu Rektora Nr 3/2020 i Nr 4/2020, w szczególności w zakresie:

  1. zawieszenia kształcenia na studiach, kształcenia doktorantów, kształcenia na studiach podyplomowych i innych formach,
  2. prowadzenia zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  3. możliwości wykonywania „pracy zdalnej”. Powyższy okres może zostać zmieniony w przypadku wydania przez władze RP przepisów odmiennie kształtujących zasady funkcjonowania uczelni w powyższym okresie.  W przypadku nauczycieli akademickich polecam „pracę zdalną” bez konieczności składania dokumentu „Polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej”. Zobowiązuję kierowników jednostek do zorganizowania pracy podległych pracowników w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania jednostki.


prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Rektor PUM


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886