Legia Akademicka - ruszyła

17.02.2021 Ogłoszenia

Drodzy studenci PUM, jeśli jesteście zainteresowani przystąpieniem do programu Legii Akademickiej 2021 roku – nic prostszego, wystarczy złożyć wniosek. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Program Legia Akademicka – to edukacja wojskowa studentek i studentów. Obejmuje zajęcia teoretyczne na uczelni i zajęcia praktyczne, poligonowe, w przerwie wakacyjnej w Siłach Zbrojnych RP. Wymagania dotyczące przystąpienia do LA:

  • obywatelstwo polskie,
  • status studenta uczeni wyższej,
  • kwalifikacja wojskowa lub wyrażenie gotowości jej uzyskania,
  • złożenie wniosku do udziału w szkoleniu wojskowym w ramach Legii Akademickiej.
  • (również on-line http://legiaakademicka.usz.edu.pl/)

Wnioski i kontakt:
Dziekanat Wydziału Humanistycznego US, ul. Krakowska 71/79 w Szczecinie, lub on-line.
p. Urszula LOKŚ, tel. 784-140-796, e-mail: urszula.loks@usz.edu.pl


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886