MBA w ochronie zdrowia

28.01.2022 Ogłoszenia

Zapraszamy na podyplomowe studia Master of Business Administration, które realizowane będą w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na Wydziale Nauk o Zdrowiu. „MBA w ochronie zdrowia” skierowane jest do absolwentów studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich dowolnego kierunku, pracujących zawodowo w sektorze ochrony zdrowia lub jego otoczeniu.

Zajęcia będą prowadzone w języku polskim przez doświadczonych nauczycieli akademickich, reprezentujących różne środowiska akademickie, a także przez ekspertów rynku usług medycznych. Daje to niepowtarzalną szansę na rozwój osobisty oraz na wdrożenie w pracy zawodowej poznanych mechanizmów i dobrych praktyk. Studia odbędą się w systemie niestacjonarnym i potrwają cztery semestry, w skład których wchodzić będzie 18 modułów tematycznych z obszarów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także nauk społecznych.  Studia MBA w PUM realizowane będą na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i zakończą się obroną pracy dyplomowej.

„MBA w ochronie zdrowia” jest odpowiedzią PUM na zapisy projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa z dnia 29 grudnia 2021 r. Projekt ten bowiem przewiduje, że kierownikiem podmiotu szpitalnego może być osoba, która m.in. ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) w ochronie zdrowia. Zdobyta podczas tych studiów wiedza bez wątpienia wzbogaci kompetencje kadry zarządczej i pozwoli na szersze wprowadzanie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych, ułatwiających pacjentom dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Rekrutacja rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 18 lutego 2022 r., prowadzona będzie przez Centrum Kształcenia Podyplomowego PUM – kontakt telefoniczny +48 91 48 00 960, e-mailem: s.podyplomowe@pum.edu.pl lub osobiście: ul. Żołnierska 54 pok. 206 w Szczecinie.

Więcej informacji: https://old.pum.edu.pl/jednostki/jednostki-pozawydzialowe/centrum-ksztalcenia-podyplomowego/studia-podyplomowe-komercyjne/mba-w-ochronie-zdrowia

 

MBA w ochronie zdrowia


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886