Międzywydziałowe Centrum Neuronaukowe w PUM

11.04.2023 Ogłoszenia

W Katedrze i Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyło się spotkanie członków nowo tworzonego Międzywydziałowego Centrum Neuronaukowego. Główną ideą Centrum jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej naukowcom w wymianie doświadczeń badawczych oraz budowanie interdyscyplinarnych zespołów, mogących realizować nowe projekty w obszarze szeroko pojętej neuronauki klinicznej.

Inicjatorzy spotkania, prof. Leszek Sagan i prof. Jerzy Samochowiec – zgodnie podkreślają, że neuronauka kliniczna to obecnie najintensywniej rozwijana dziedzina nauki. Jej celem jest poznawanie mechanizmów zaburzeń podstawowych oraz dostarczanie nowych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych, pozwalających skuteczniej pomagać pacjentom.  

Na spotkaniu przedstawiono wyniki dwóch zrealizowanych już projektów. Pierwszy, lek. Tomasza Skonecznego, dotyczy zastosowania rzeczywistości wirtualnej w terapii uzależnień. Drugi, dr Ernesta Tyburskiego, zajmuje się lękiem społecznym. Zaprezentowano także założenia do projektu dotyczącego mózgowych i genetycznych korelatów dysfunkcji poznawczych i emocjonalnych u osób z zaburzeniami osobowości, autorstwa dr Piotra Podwalskiego.

Inicjatywa powstania Międzywydziałowego Centrum Neuronaukowego już cieszy się dużą popularnością. W spotkaniu wzięli kierownicy kilku katedr i zakładów naszej uczelni, m.in. prof. Marta Masztalewicz z Katedry i Kliniki Neurologii, prof. Wojciech Poncyljusz z Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, dr hab. Monika Mak z Zakładu Psychologii Zdrowia, a także liczni badacze. Zostali zaproszeni również dziekani wszystkich wydziałów uniwersytetu.  

Jako, że jednym z podstawowych celów nowego Centrum jest integracja środowiska naukowego i klinicznego oraz realizacja i późniejsza popularyzacja wyników badań, które mają odpowiadać zapotrzebowaniu pacjentów, diagnostów i terapeutów – już teraz zapraszamy do współpracy wszystkich pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM (dr Ernest Tyburski: ernest.tyburski@pum.edu.pl).


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886