MINIGRANT - nabór wniosków do 9 marca 2020 r.

04.03.2020 Ogłoszenia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako Lider Konsorcjum MareMed ogłosił II Konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach projektu  "Inkubator Innowacyjności 2.0".

Minigrant adresowany jest do pracowników naukowych, studentów, doktorantów oraz zespołów badawczych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Akademii Morskiej w Szczecinie, która poprzez Centrum Innowacji AM jest członkiem Konsorcjum.

Celem minigrantu  jest wsparcie działań na rzecz nauki oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, inicjowanie współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz realizowanie zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych.

Więcej informacji na stronie internetowej Centrum Transferu Technologii PUM.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886