Nagroda Oddziału PAN dla młodych naukowców 2021

14.01.2021 Ogłoszenia

Oddział POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku informuje, że 15 stycznia br. rozpoczyna się VI edycja Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców.

To konkurs na najlepszą publikację naukową z 2020 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej (w tym uczelni wyższej) z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRODY W SKRÓCIE:

 1. Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody w zakresie nauk:
  1. humanistycznych i społecznych,
  2. biologicznych i rolniczych,
  3. ścisłych i nauk o Ziemi,
  4. technicznych,
  5. medycznych.
 2. Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 3. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w formie elektronicznej na adres: gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 31 maja br. na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl
 5. WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY TO:  4.000 zł brutto.

WSZYSTKIE INFORMACJE O NAGRODZIE, w tym Regulamin Konkursu oraz jak składać wnioski konkursowe można znaleźć na stronie Oddział POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku.

KONTAKT w sprawie Nagrody: tel. 58 712 97 02, gdansk@pan.pl


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886