Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin

12.09.2023 Ogłoszenia

Zapraszamy autorów prac naukowych do udziału w konkursie Prezydenta Miasta Szczecina. Konkurs skierowany jest do naukowców i studentów, których prace uzyskały ocenę co najmniej bardzo dobrą i zostały obronione na szczecińskich uczelniach w minionym roku akademickim lub w roku poprzednim.

Kapituła konkursu ocenia czterech kategoriach: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki humanistyczno-społeczne, nauki inżynieryjno-techniczne oraz nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Wynik tegorocznej edycji konkursu zostaną ogłoszone do końca października.

Zgłoszenia należy przesłać do 30 września 2023 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej konkursu. Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową i wykazem niezbędnych dokumentów znajduje się na konkursowej stronie internetowej.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886