Negatywne skutki COVID-19 wspierane dofinansowaniem z RPO

08.05.2020 Ogłoszenia

Przekazujemy informację o naborze  wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.18 „Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji w trybie nadzwyczajnym mającym na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19”.

W ramach naboru przewiduje się wsparcie w ramach jednego typu projektu: Wdrażanie regionalnego systemu innowacji, upowszechnianie działalności B+R+I oraz proces przedsiębiorczego odkrywania.

Grantobiorcami mogą być uczelnie, o których mowa w art.7 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadające siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Więcej.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886