POLSKIE UCZELNIE W ŚWIATOWEJ PERSPEKTYWIE

21.07.2021 Ogłoszenia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie znalazł się w gronie trzech uczelni nominowanych do prestiżowej nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Awards w kategorii Medical Sciences. PUM reprezentował i nominację odbierał prof. Leszek Domański, Dziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii.

Gala wręczenia nagród odbyła się podczas konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą", pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Edukacji oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Obok naszego Uniwersytetu w kategorii nauki medyczne nominowane były również: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Uniwersytet Jagielloński, który po raz kolejny został zwycięzcą w tej kategorii.

Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016 jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. Nagrody są wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie. Elsevier wyróżnia uczelnie, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie (visibility) polskiej nauki na świecie. Jest to definiowane poprzez ciągły wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, udział zagranicznych współautorów oraz cytowalność w danej dyscyplinie.

Nagrody przyznawane są w sześciu szerokich dyscyplinach (według klasyfikacji OECD): Agricultural Sciences, Engineering and Technologies, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences, Social Sciences. Uczelnie wyłaniane są w poszczególnych dyscyplinach na podstawie algorytmu: procentowy wzrost liczby publikacji (waga 15%), procentowy wzrost liczby autorów (waga 10%), Field-Weighted Citation Impact (waga 30%), Field-Weighted International Collaboration (waga 20%), Publications in Top 10 Journal Percentiles (waga 25%).

Konferencja, zorganizowana przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", odbyła się 15-16 lipca br. w Warszawie i zgromadziła ponad 120 osób stacjonarnie i ponad 300 uczestników online.

Wzięli w niej udział znakomici goście: Wojciech Murdzek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, prof. Arkadiusz Mężyk – przewodniczący KRASP, prof. Jan Szmidt – honorowy przewodniczący KRASP, prof. Zbigniew  Marciniak – przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Błażej Skoczeń - przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki, dr Grażyna Żebrowska – dyrektor NAWA, dr Paweł Poszytek – dyrektor generalny FRSE, Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich, Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes NOT, prof. Marek Pawełczyk – przewodniczący Rady Polityki Naukowej, prof. Michał Kleiber – przewodniczący Rady International Visibility Project.

Swoim doświadczeniem i wiedzą podzieliło się również grono światowej rangi specjalistów ds. rankingów, m.in. Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education (Wlk. Brytania), Lu Wang, menedżerka ds. rankingów w ShanghaiRanking Consultancy (Chiny), Bob Morse, dyrektor ds. badań danych w US News & World Report (USA), Andrew MacFarlane z QS Quacqarelli Symond (Wlk. Brytania), Gero Federkeil, szef U-Multirank (Niemcy) oraz Alex Usher, prezes Zarządu, Higher Education Strategy Associates (Kanada).

Refleksje o przyszłości szkolnictwa wyższego po pandemii przedstawili natomiast prof. Lauritz Holm-Nielsen, szef panelu ekspertów IDUB, b. rektor Uniwersytetu w Aarhus (Dania) i prof. Mirko Degli Esposti, prorektor Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Włochy).

Konferencja poświęcona była analizie kluczowych kwestii związanych z europejskim i światowym wymiarem funkcjonowania polskich uczelni oraz budową ich międzynarodowej postrzegalności (visibility). Uczestnicy dyskutują m.in. o umacnianiu pozycji polskich uczelni w badaniach naukowych, naszym miejscu w rankingach światowych z grupy „Big-4" i innych, uniwersytetach europejskich i akredytacjach międzynarodowych.bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886