Pomóż nam lepiej zrozumieć konsekwencje psychospołeczne pandemii COVID-19!

13.02.2024 Ogłoszenia

Obecnie obserwujemy różnorodne skutki pandemii COVID-19, w tym jej wpływ na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie jednostek, ale również różnych grup społecznych. Z perspektywy psychologii zdrowia szczególnie istotne wydaje się zrozumienie następstw pandemii, które mogą występować u osób mających bezpośredni kontakt z osobami chorującymi. W związku z tym, celem naszego badania było określenie psychospołecznych konsekwencji pandemii u studentów kierunków medycznych i nauk o zdrowiu, osób pracujących w ochronie zdrowia oraz osób starszych.

Zachęcamy do udziału w badaniu naukowym pt. „Osobiste doświadczenia w pandemii” realizowanym przez pracowników Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie przy współpracy z Zakładem Psychologii Zdrowia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Badanie polega na wypełnieniu kilku kwestionariuszy online, co zajmuje około 20 minut.

Zapraszamy studentów różnych kierunków medycznych i nauk o zdrowiu, którzy rozpoczęli naukę w latach 2019/2020 i 2020/2021, pracowników ochrony zdrowia, którzy pracowali w czasie pandemii oraz osoby starsze.

Poniżej zamieszczamy linki do badania:

Studenci:
https://forms.office.com/e/kSGGRHfEk8

Pracownicy:
https://forms.office.com/e/68Jtyvc8ZK

Osoby starsze:
https://forms.office.com/e/5DLHzLQ466


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886