Powołano Gremium Interesariuszy Zewnętrznych

27.10.2021 Ogłoszenia

26 października 2021 r. powołano przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Gremium Interesariuszy Zewnętrznych. Celem działania Gremium jest współpraca w szeroko pojętym otoczeniu społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia kadr medycznych oraz wdrażania absolwentów do rynku pracy.

Powołania na dwuletnią kadencję Gremium wręczyła prof. dr hab. Beata Karakiewicz – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM. W skład zespołu wchodzą Prezes Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Naczelne Pielęgniarek i Dyrektorzy ds. pielęgniarstwa Szpitali Klinicznych oraz Szpitali Marszałkowskich, a także Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych Gminy Miasta Szczecin, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Pałacu Młodzieży w Szczecinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Tak bliska, robocza i bieżąca współpraca przedstawicieli różnych placówek pozwoli ich kadrze zarządzającej śledzić trendy i zapotrzebowanie na kierunki studiów już na poziomie szkoły średniej, a jednocześnie korelować je z ofertą pracy przyszłych pracodawców. Całemu Gremium zależy na tym, by absolwenci szkół średnich wybierali kierunki studiów z przyszłością oraz, by po ukończeniu studiów znajdowali interesujące ich zatrudnienie.

Życzymy Gremium Interesariuszy Zewnętrznych owocnej współpracy!bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886