Prezes Polskiego Towarzystwa Logopedii Klinicznej z PUM

25.04.2023 Ogłoszenia

Powstałe w listopadzie 2022 r. i zarejestrowane 20 kwietnia br. stowarzyszenie ma na celu inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie logopedii klinicznej. Istotnym elementem działalności PTLK będzie również upowszechnianie wiedzy medycznej na ten temat, zważywszy na rosnącą potrzebę diagnozowania zaburzeń mowy oraz określania kierunków pracy terapeutycznej z dziećmi i osobami dorosłymi z takimi wadami.

Polskie Towarzystwo Logopedii Klinicznej wspierać będzie opracowywanie terapii logopedycznej nastawionej na profilaktykę, korygowanie i usuwanie wad wymowy oraz udzielanie porad rodzicom i nauczycielom odnośnie rozwoju dzieci. Kluczowym aspektem aktywności Towarzystwa będzie także wydawanie zaleceń, opinii i rekomendacji oraz tworzenie programów w odniesieniu do zasad diagnozy i terapii stosowanych w logopedii klinicznej. Członkowie i beneficjenci działalności Towarzystwa rozwijać się będą poprzez nawiązywanie i podtrzymywanie krajowej i międzynarodowej współpracy w zakresie logopedii klinicznej.

Stowarzyszenie postało z inicjatywy logopedów pracujących na co dzień w szpitalnych oddziałach klinicznych w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Sosnowcu. Będzie prowadziło działalność poprzez współpracę z władzami, instytucjami i innymi stowarzyszeniami w odniesieniu do problemów logopedii klinicznej oraz poprzez wspomaganie aktywności naukowej swoich członków. Prezesem PTLK została dr hab. n. med i n. zdr. Wioletta Pawlukowska, adiunkt Kliniki Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik Studiów Podyplomowych PUM nt. neurologii.

dr Wioletta Pawlukowska, prezes Polskiego Towarzystwa Logopedii Klinicznej 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886