Program Medyk - NAWA

05.11.2020 Ogłoszenia

Program pilotażowy MEDYK

Narodowa Agencja Badań Medycznych zaprasza do składania wniosków w programie dla lekarzy i pielęgniarek chcących wrócić do Polski i pracować na polskich uczelniach.

Celem działania jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego i praktycznego uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych. Będzie ono realizowane poprzez zaproszenie do tych uczelni lekarzy-naukowców, lekarzy-praktyków (w tym lekarzy dentystów) oraz pielęgniarek i położnych z Unii Europejskiej lub z Wielkiej Brytanii, mających uprawnienia do wykonywania ww. zawodu oraz posiadających kompetencje niezbędne do kształcenia studentów/ doktorantów we wnioskujących uczelniach. Tym samym działanie pozwoli na zwiększenie współpracy międzynarodowej w zakresie szeroko rozumianych nauk medycznych oraz na dzielenie się najlepszymi praktykami obowiązującymi w ww. zawodach.

NAWA przewidziała dodatki w wysokości 7,5 tys. zł dla lekarzy i 5 tys. zł dla pielegniarek oraz inne benefity.

Termin nadsyłania wniosków to 5-20 listopada 2020r. Zapraszamy

Więcej


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886