PUM w światowych badaniach nad SARS-CoV-2

04.09.2022 Ogłoszenia

Naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie uczestniczą w światowych badaniach nad SARS-CoV-2 . Projekt  o nazwie „EuCARE” realizowany jest w ramach programu Horyzont 2021-2027. Skupia wszechstronny, multidyscyplinarny zespół klinicystów, wirusologów, epidemiologów, statystyków i najlepszych ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji z 20 instytucji badawczych z 16 krajów z 4 kontynentów.

Badacze będą analizować i ujawnić wpływ wariantów SARS-CoV-2 na kluczowe sektory światowego zdrowia publicznego. Badanie obejmie ocenę naturalnej i sztucznej odporności na różne warianty wirusów u pracowników służby zdrowia w celu określenia wzorców szczepień krzyżowych i ryzyka związanego z unikaniem szczepień oraz informowanie o strategiach szczepień dla populacji ogólnej.

Drugim zadaniem w badaniach będzie analiza przebiegu klinicznego i długoterminowej obserwacji hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 w celu określenia roli różnych wariantów wirusa w przebiegu zakażenia, w tym po ostrych następstwach zakażenia SARS-CoV-2.

Trzeci obszar badań to określenie najlepszych strategii kontroli rozprzestrzeniania się różnych wariantów wirusa w szkołach poprzez porównanie wyników różnych środków ograniczania i zapobiegania w odniesieniu do rozpowszechnienia i dynamiki wariantów.

W celu zapewnienia odpowiedniej reprezentatywność różnych wariantów, szczepionek i środków zapobiegawczych, w EuCARE zapewnione zostaną odpowiednie kohorty z różnych obszarów geograficznych, w tym z krajów europejskich, Kenii, Meksyku, Rosji i Wietnamu, a także skonsolidowane  zostaną interakcje z innymi kohortami. Aby poradzić sobie ze złożonymi interakcjami między wieloma zmiennymi, w tym parametrami wielkowymiarowymi, EuCARE wykorzysta moc sztucznej inteligencji do definiowania roli wariantów wirusów oraz tworzenia wytycznych klinicznych i środków zapobiegawczych.

W dłuższej perspektywie EuCARE będzie posiadało solidną infrastrukturę informatyczną i etyczną oraz zharmonizowane procedury badawcze, które pozwolą na wykorzystanie sieci kohortowej i laboratoryjnej do zwalczania nowo pojawiających się chorób zakaźnych, przyczyniając się w ten sposób do gotowości na wypadek pandemii w skali globalnej.

Kierownikiem naukowym projektu w Polsce, realizowanym w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie jest prof. dr hab. dr hab. n med. Miłosz Parczewski, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych PUM. Czterdziestopięcioosobowy zespół badawczy prof. Parczewskiego został dołączony do sieci EuCARE. Wartości projektu wynosi 10 mln euro, w tym udział PUM-u wyniesie ok. 1,2 mln złotych. Projekt w Polsce rozpocznie się we wrześniu 2022 r.

Więcej o projekcie: HOME - EuCARE


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886