PUM zapisuje pamięć ofiar w historii

24.03.2022 Ogłoszenia

Na mocy decyzji Rektora PUM prof. Bogusława Machalińskiego w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie powstała jednostka naukowo-badawcza „Polska Baza Genetyczna Centrum Badawcze PUM” (PBGCB PUM).

Nowopowstała jednostka będzie kontynuować zadania jakimi zajmowali się naukowcy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w ramach działającego w latach 2012-2021 projektu „Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów” (PBGOT). Ówczesna inicjatywa powstała na potrzeby prac ekshumacyjnych prowadzonych na terenie Kwatery "Ł" Cmentarza Wojskowego przy ul. Powązkowskiej w Warszawie. Po niemal dziesięciu latach trwania projektu IPN wypowiedział uczelni umowę o współpracy.

Obecnie, podobnie jak i do 2021 roku, pracownicy Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jako najbardziej zaangażowani w identyfikację nadal badają szczątki ofiar nie tylko za pomocą klasycznych metod, ale przede wszystkim przy zastosowaniu nowocześniejszych technik identyfikacji z wykorzystaniem DNA. Pozwala na to gromadzony przez lata materiał porównawczy od tysięcy członków rodzin ofiar terroru wojennego i komunistycznego. Do dziś zidentyfikowano przeszło 120 ofiar. Dokonano identyfikacji miedzy innymi Danuty Siedzikówny „Inki”, Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” czy Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.

Wieloletnie doświadczenie naukowe, wyspecjalizowany w tym zakresie zespół oraz zgromadzamy potencjał badawczy musi być nadal w słusznej sprawie wykorzystywany, stąd decyzja o powołaniu jednostki. To będzie również wspaniała platforma współpracy z autorytetami naukowymi z Polski i ze świata. Dzięki „Polskiej Bazie Genetycznej Centrum Badawcze PUM” polski projekt identyfikacji ofiar będzie nadal się rozwijać, będzie służyć rodzinom poległych i ich zachowaniu na kartach historii.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886