Spotkanie noworoczne z pracownikami Administracji

15.01.2020 Ogłoszenia

Dzięki ich codziennej pracy, w wielu przypadkach niewidocznej dla studentów i dydaktyków, nasza uczelnia funkcjonuje prawidłowo i sprawnie. Kadrze i pracownikom administracyjnym, prawnym, finansowo-księgowym, technicznym, zaopatrzenia i zamówień, ochrony środowiska, informatyki, kadr i płac za zaangażowanie i trud realizacji licznych zadań podziękował Krzysztof Goralski, kanclerz PUM. Słowa uznania dołączył również prof. Bogusław Machaliński – rektor PUM, Jarosław Peregud-Pogorzelski, prorektor ds. rozwoju uczelni oraz pani Magdalena Mikołajczuk – kwestor.

Tym ostatnim uroczystym spotkaniem weszliśmy w 2020 rok. Będzie intensywny i pracowity. Już dziś wiemy, że również interesujący, bo pełen nowych wyzwań. Jesteśmy gotowi.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886