Studentka PUM – stypendystką Ministra Zdrowia

08.05.2023 Ogłoszenia

Pani Aleksandra Gołąb otrzymała stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2022/2023. W uroczystości wręczenia stypendium Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie reprezentował prof. Jarosław Peregud-Pogorzelski, prorektor ds. rozwoju PUM.

Pani Aleksandra Gołąb jest studentką 4 roku kierunku lekarskiego, autorką i współautorką 12 publikacji oraz referatów wygłoszonych na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych, o łącznym wskaźniku Impact Factor wynoszącym ponad 29 punktów (760 punktów Ministerstwa Edukacji i Nauki). Dzięki doskonałym wynikom w nauce i wysokim osiągnięciom naukowym została zakwalifikowana przez Dziekana Wydziału Lekarskiego PUM do Indywidualnego Programu Studiów od roku akademickiego 2021/2022.

W listopadzie 2022 roku została wyróżniona Laurem Medycznym im. Doktora Wacława Mayzla Polskiej Akademii Nauk za cykl prac pt. „Rola zaburzeń homeostazy na wyniki odległe u pacjentów kardiochirurgicznych”. Głównym przedmiotem zainteresowań pani Aleksandry jest wpływ zaburzeń homeostazy, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń hemostazy wśród pacjentów kardiologicznych i kardiochirurgicznych.

Od 1 roku studiów związana jest z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II oraz Krakowskim Centrum Badań i Technologii Medycznych, w którym obecnie jest zatrudniona jako wolontariusz. Opiekunami naukowymi są prof. Anetta Undas (Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński) oraz prof. Dariusz Plicner (Wydział Lekarski, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego).

Zaangażowana jest także w działalność charytatywną Fundacji Centrum Dobroczynności Lekarskiej im. Profesor Teresy Adamek-Guzik i Jana Guzika. W 2022 r. uczestniczyła w misji medycznej w Tanzanii w ramach projektu Doctors Africa.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886