Trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP)

22.02.2022 Ogłoszenia

Na podstawie Zarządzenia Nr 40 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych, wprowadzony został trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący do 4 marca 2022 r.

W związku z powyższym Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński komunikatem 6/2022 w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie uruchomił:  

  1. Stały Dyżur PUM i pracę Zespołu Antykryzysowego PUM.
  2. Nadzór Kanclerza nad pracą SD PUM oraz Zespołu Antykryzysowego PUM.


Kierownicy Jednostek Organizacyjnych proszeni są o realizację zadań ujętych w „Wykazie Przedsięwzięć i Procedur Systemu Zarządzania Kryzysowego – CRP” dla stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.

Pracownicy, studenci i doktoranci proszeni są o zwiększoną czujności w zakresie bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych. Bezzwłoczne powiadamianie Działu Informatyki o zauważeniu wszelkich niepokojących zjawisk dotyczących poprawności funkcjonowania użytkowanych systemów elektronicznych stacjonarnych i przenośnych, zwiększenie ostrożności w stosunku do osób i zachowań (zjawisk) wzbudzających podejrzenia oraz informowanie odpowiednich osób/służb w przypadku ich stwierdzenia.

Komunikat 6/2022.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886