Webinarium nt. zarządzania danymi badawczymi

25.09.2023 Ogłoszenia

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na seminarium poświęcone tematyce zarządzania danymi badawczymi w naukach medycznych, farmaceutycznych oraz o zdrowiu, a także rozwinięciu kompetencji w zakresie przygotowania planów zarządzania tymi danymi. 

Spotkanie odbędzie się 26 września 2023 r. o godz. 12:00 za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Poprowadzą je mgr Szymon Kubik z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr Jakub Rusakow z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Webinarium jest bezpłatne i odbędzie się w języku polskim. 

Prowadzący omówią m.in. zasady FAIR, otwierania danych badawczych, plany zarządzania nimi, opisy oraz pozyskiwanie lub ponowne wykorzystanie dostępnych danych, przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych podczas badań, wymogi prawne, kodeksy postępowania, udostępnianie i długotrwałe przechowywanie, a także wdrażanie i raportowanie planów zarządzania danymi.

Zgłoszenia przyjmowane będą do czasu wyczerpania miejsc (limit 500 osób) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą e-mailową. Wysłanie zgłoszenia nie stanowi potwierdzenia udziału. Przy rekrutacji decydować będzie profil uczestnika i kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji należy przesłać informację na adres: otwarta.nauka@ncn.gov.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886