Wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk

14.09.2023 Ogłoszenia

Trwa proces wyborczy do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Wybory odbywają się przy pomocy elektronicznego systemu wyborczego PAN.

Zgodnie z harmonogramem rejestracja osób uprawnionych do głosowania zakończy się 6 października br. Dokonanie rejestracji wymaga zalogowania się w systemie i postępowania zgodnie z instrukcją.

Komitety naukowe PAN stanowią jedyną reprezentację krajowych mikro-środowisk naukowych wyłanianą w demokratycznych wyborach. Zrzeszają specjalistów z różnych obszarów nauki i tworzą przestrzeń dla wymiany intelektualnej i budowania relacji między uczonymi.

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w społeczny ruch nauki.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886