Wysokie notowania PUM w rankingu PERSPEKTYW

27.06.2022 Ogłoszenia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie utrzymuje silną pozycję w ścisłej czołówce uczelni akademickich. W skali Polski, w gronie blisko stu ankietowanych uczelni, znajdujemy się w grupie TOP20 na 16. pozycji. Wśród uczelni medycznych zajmujemy wysokie 4. miejsce, a w Zachodniopomorskiem niezmiennie – pierwsze! 

Ranking PERSPEKTYW jest ważnym źródłem informacji nie tylko dla tysięcy młodych Polaków, którzy dokonują wyboru miejsca i rodzaju studiów. Korzystają z niego również władze uczeni, którym coroczne notowania wskazują na to, co jeszcze zmieniać i poprawiać, a co pielęgnować i rozwijać. Jest to także wiedza, którą można wykorzystywać w promocji i kształtowaniu prestiżu uczelni.  

Z przyjemnością informujemy, że Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w ogólnym zestawieniu uczelni akademickich zajął 16. miejsce, w kategoriach szczegółowych „efektywność naukowa” i „publikacje” – miejsca 2., a w kategorii „potencjał naukowy” – miejsce 11.   Ze względu na to, że notowania ogólne klasyfikują uczelnie wyższe niezależnie od ich specjalizacji, warte uwagi są również notowania w poszczególnych dziedzinach nauki. Wśród uczelni medycznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny zajął 1. miejsce w kategorii „publikacje”, 2. miejsce w kategoriach „efektywność naukowa” i „potencjał naukowy”, oraz 4. miejsce w kategorii „absolwent na rynku pracy”.  

PERSPEKTYWY publikują także ranking popularności poszczególnych kierunków studiów. W 2022 r. oceniano 73 grupy w 9. dziedzinach nauki: humanistycznej, społecznej, ekonomicznej, ścisłej, przyrodniczej, technicznej, medycznej i o zdrowiu, a także rolniczej, leśnej i weterynaryjnej. W kategorii „kierunki medyczne i o zdrowiu” nasza kosmetologia uplasowała się na miejscu 3., ratownictwo medyczne na miejscu 4., kierunek lekarski na miejscu 6., pielęgniarstwo i położnictwo na miejscach 7., kierunek lekarsko-dentystyczny na miejscu 8, farmacja oraz analityka medyczna na miejscu 11., biotechnologia na miejscu 12., a fizjoterapia na miejscu 17.   

Źródłowe informacje: Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022  bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886