Zagłosuj w SBO na Wzgórze Napoleona

03.12.2021 Ogłoszenia

To sztucznie usypany kopiec, który znajduje się przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie, obok szpitala klinicznego PUM SPSK1 i nowopowstającego Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego nr 3 PUM. Miejsce, gdzie dzięki rewitalizacji w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022, rodziny pacjentów, nasi studenci i wszyscy mieszkańcy Szczecina będą mogli spędzić czas w przyjaznym otoczeniu przyrody. 

Prosimy o głosowanie, które potrwa do 7 grudnia 2021 r. do godziny 9:00:

  • W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. Na stronie internetowej SBO (sbo.szczecin.eu, projekt pt. Rewitalizacja "Wzgórza Napoleona" (PŁ/0008) odbywa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego.
  • W FORMIE PAPIEROWEJ. Poprzez wypełnienie karty do głosowania i dostarczenie jej do Urzędu Miasta Szczecin (umieszczenie jej w urnie w urzędzie przy pl. Armii Krajowej 1 lub w filii urzędu przy ul. Rydla 39-40 albo przesłanie formularza pocztą tradycyjną na podane adresy, z dopiskiem na kopercie "Głosowanie SBO 2022").

„Wzgórze Napoleona” zostało utworzone w 1808 r. przez stacjonujących na terenie Szczecina żołnierzy francuskich, w celu uczczenia 39. rocznicy urodzin Napoleona I. Zarówno wzgórze, jak i znajdująca się na jego szczycie kolumna są objęte ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków i stanowią świadectwo bogatej historii ziem szczecińskich.

W ramach rewitalizacji "Wzgórza Napoleona" zaplanowano zagospodarowanie jego sąsiedztwa i samego zabytku. Przewidziane prace obejmą utwardzenie nawierzchnią mineralną aktualnego "przedeptu" przechodzącego przez wzgórze, oświetlenie ciągu pieszego, ustawienie elementów małej architektury, tj. ławek, koszy i stojaków na rowery, utwardzenie podstawy oraz punktowe doświetlenie kolumny wieńczącej wzgórze, a także ustawienie tablicy informacyjnej o historii miejsca i roli Napoleona I w historii Polski.

Teren będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Zapraszamy do głosownia: Powitanie (szczecin.eu)
O projekcie: Rewitalizacja "Wzgórza Napoleona" (PŁ/0008) (szczecin.eu)


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886