Zagraniczny wykład o opiece nad pacjentem przewlekle chorym

13.12.2022 Ogłoszenia

Zapraszamy na wykład dr Marzeny Mikła i dr Marii Dolores z Hiszpanii, które zaprezentują naszym studentom jak wygląda długoterminowa opieka pielęgniarska, udzielana w warunkach domowych. Prelegentki stanowią kadrę naukowo-badawczą Uniwersytetu w Murcji i są pielęgniarkami w szpitalu uniwersyteckim.

Dr Mikła i dr Dolores omówią przypadki niewymagające hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a dotyczące pacjentów przewlekle chorych przebywających w domu. Poznacie Państwo istniejące w Hiszpanii problemy zdrowotne wymagające takiej systematycznej opieki pielęgniarskiej. Zapraszamy studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wszystkich kierunków stacjonarnych. Wykłady wygłoszone będą na platformie TEAMS w języku hiszpańskim z tłumaczeniem na język polski w terminie od 9 do 31 stycznia 2023 r.

Rekrutacja trwa do 30 grudnia 2022 r. O uczestnictwie decyduje  kolejności zgłoszeń wysłanych przez formularz rekrutacyjny. Link do formularza rekrutacyjnego.

Wykłady realizowane są w ramach projektu "Integration – Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z047/18-00.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886