Zapraszamy na studia podyplomowe!

28.10.2021 Ogłoszenia

Oferujemy absolwentom studiów I i II stopnia kontynuowanie nauki, dalsze podnoszenie kwalifikacji, bądź wręcz przekwalifikowanie się. Do Państwa dyspozycji kameralne grupy, renomowani dydaktycy, ciekawe i przyszłościowe kierunki!

  • Dietetyka sportowa z treningiem personalnym – kierowana do trenerów personalnych i dietetyków, bądź chętnych zdobyć nowe kwalifikacje, 2 semestry, 20 miejsc.
    Więcej informacji.
  • BHP w podmiotach leczniczych – dla absolwentów studiów wykonujących zawód związany z sektorem rynku usług zdrowotnych, 2 semestry, 25 miejsc.
  • Medycyna regeneracyjna i przeciwstarzeniowa twarzy – dla absolwentów studiów  nauk medycznych i nauk o zdrowiu, 2 semestry, 20 miejsc.
  • Neurologopedia – kierowana do logopedów, 3 semestry, 30 miejsc.

Rekrutacja trwa! O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!

Informacji udziela Centrum Kształcenia Podyplomowego PUM
ul. Żołnierska 54, 71-210 Szczecin, s.podyplomowe@pum.edu.pl, tel. 91 48 00 980 / 960

1


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886