Zaproszenie do udziału w V edycji Programu Legia Akademicka

22.02.2022 Ogłoszenia

Studentów zainteresowanych edukacją wojskową w ramach programu Legii Akademickiej zapraszamy do udziału, rekrutacja trwa do 10 lutego 2022 roku.

Program nauczania obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów. Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik składa wniosek do organów wojskowych i otrzymuje kartę powołania na ćwiczenia wojskowe, czyli część praktyczną programu, która jest realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej. Obecnie program składa się z trzech modułów:

• moduł szkolenia podstawowego trwający do 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
• moduł szkolenia podoficerskiego trwający do 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy,
• moduł szkolenia oficerskiego trwający łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych jest w Akademii Wojsk Lądowych.

-  termin składania wniosków i miejsce – 10 luty 2022, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Społecznych, ul. Krakowska 71-79, p. 163.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej


Wniosek do udziału w części teoretycznej przeszkolenia wojskowego w ramach V edycji Legii Akademickiej w roku akademickim 2021/2022


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886