Konkurs na stypendystę doktoranta Szkoły Doktorskiej

25.06.2021 Praca

Poszukujemy kandydata do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM BIS-2, który przeprowadzony będzie w Samodzielnej Pracowni Epigenetyki Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Stypendysta-doktorant uzyska stypendium naukowe wypłacane przez 36 miesięcy w wysokości 5 000 zł, które wzrośnie po ocenie okresowej. Studia doktorskie rozpoczną się od 1.10.2021 r. w Szkole Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zapraszamy!

Wymagania:

  1. Tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie biotechnologia/biochemia/biologia molekularna (ewentualnie zaświadczenie o złożeniu pracy dyplomowej).
  2. Znajomość takich technologii jak w mikromacierze i NGS w analizie ekspresji genów (RNA-seq), zmian metylacji (Illumina platform) i ogólnie biologii systemów jest znaczącym plusem.
  3. Zainteresowanie bioinformatyką i statystyką medyczną jest konieczne.
  4. Zdolność do samodzielnej pracy i w dłuższej perspektywie prowadzenia projektu badawczego.
  5. Biegły angielski - konieczny.
  6. Najlepiej udokumentowań publikacjami w peer reviewed journals. Umiejętność pisania prac naukowych i projektów badawczych.

Kierownik grantu: dr. had. n. med. Tomasz K. Wojdacz
Termin składania ofert do 19.07.2021, liczy się data wpływu.
Oferty i pytania: akropa@pum.edu.pl oraz tomasz.wojdacz@pum.edu.pl


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886