Efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym

27.10.2021 Szkolenia

Zapraszamy osoby pracujące zawodowo w sektorze ochrony zdrowia oraz jego otoczeniu na szkolenie specjalistyczne o tym tytule. Kameralne grupy, profesjonalna kadra - to gwarancja uzyskania cennej wiedzy i umiejętności, pomocnych nie tylko zawodowo, ale także w życiu prywatnym.

Zapisy i więcej informacji uzyskacie Państwo w Centrum Kształcenia Podyplomowego:
telefonicznie:  91 48 00 960, 91 48 00 980
mailowo: s.podyplomowe@pum.edu.pl
osobiście: ul. Żołnierska 54, 71-210 Szczecin

1

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Procuratio - rozwój osób wykonujących czynności administracyjne  i zarządcze w systemie ochrony zdrowia”-  umowa nr POWR.05.02.00-00-0019/18-00 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886