Genetyka dla studentów biotechnologii i analityki

12.04.2022 Szkolenia

Zapraszamy studentów kierunku biotechnologia medyczna i analityka medyczna na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM do udziału w wykładzie wizytującym „Genetyka”, który przeprowadzi prof. Rodney Scott, kierownik Oddziału Genetyki Medycznej Univeristy of Newcastle w Australii.

Tematyka wykładu obejmie zagadnienia: Germline Genetic Testing for Cancer Risk; DNA Homeostasis; Epigenetics and Cancer; The next frontier in cancer; Criminal Genes. Wykład realizowany będzie w formie zdalnej w języku angielskim w dniach od 9 do 11 maja 2022 r. i w godz. od 9:00 do 14.00.

Rekrutacja będzie prowadzona jest do 30 kwietnia 2022 r.
Link do formularza rekrutacyjnego

Dodatkowych informacji udzielają:

  • mgr Katarzyna Kubajek-Ozga tel. +48 91 4800 724, email: katarzyna.kubajek.ozga@pum.edu.pl
  • mgr Marcin Wroniecki tel. +48 91 4800 718, email: marcin.wroniecki@pum.edu.pl

Wykład realizowany jest w ramach projektu pt. „Progressio – Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z090/17.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886