Oferta dla studentów WMiS oraz WFBMiML PUM

09.09.2022 Szkolenia

Zapraszamy studentów lat IV, V i VI Wydziału Medycyny i Stomatologii oraz Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej do udziału w dwudziestu godzinach zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu „Radiochemii stosowanej w medycynie nuklearnej” oraz „Dozymetrii wewnętrznej”, prowadzonych przez dydaktyków z Zakładu Medycyny Nuklearnej PUM.

Tematyka zajęć obejmuje naukę przygotowywania radiofarmaceutyków i chromatogramów, m.in. znakowanie radiofarmaceutyków w radioizotopowej komorze laminarnej, działanie aparatów stosowanych do pomiarów i kontroli radiafarmaceutyków (obsługa miernika aktywności, skanera liniowego do chromatografii, radiometru), zasady dekontaminacji skażeń radioaktywnych podczas prac z radioznacznikami.
 


Termin realizacji: 19 i 26 września 2022 r.
Liczba uczestników: 30 osób (2 grupy po 15 osób)
Kontakt dr hab.  Hanna Piwowarska- Bilska, hanna.piwowarska.bilska@pum.edu.pl

Więcej informacji.

Fakultet realizowany w ramach projektu: "Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szczecinie", nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z047/18-00 z dn. 05.06.2019 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886