„Refundacja leków” – szkolenie AOTMiT

08.02.2022 Szkolenia

16 lutego lub 16 marca 2022 r. zapraszamy na szkolenie ONLINE poświęcone sposobom finansowania leków i świadczeń gwarantowanych w Polsce, a także procesem refundacyjnym, oceną skuteczności oraz określaniem kosztów terapii.

Szkolenie ma na celu także zaznajomienie uczestników z rolą Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ułatwienie wyszukiwania informacji dot. finansowanych technologii oraz ich skuteczności i bezpieczeństwa. Każdy uczestnik wyposażony zostanie w podstawową wiedzę z zakresu analiz klinicznych i ekonomicznych.

Szkolenie adresowane jest do podmiotów tworzących system ochrony zdrowia w Polsce (Akademia HTA) - pracownicy i kadra zarządzająca wykonujący działalność leczniczą, pracownicy organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnika publicznego oraz przedstawicieli organizacji pacjentów.

Informacjami dot. szkolenia

Formularz

Regulamin szkoleń

Pracownicy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu +48 887 830 678 lub pod adresem mailowym szkolenia@aotm.gov.pl

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu szkoleniowego: ,,Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886