Szkolenia dla kadry administracyjnej, zarządczej i dydaktycznej PUM

30.01.2023 Szkolenia

Zapraszamy pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie do udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje w zakresie upowszechniania potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu "Poprawa dostępności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dla osób niepełnosprawnych”, umowa nr POWR.03.05.00-00-A066/20-00.  Spotkania odbędą się w maksimum piętnastoosobowych grupach w godzinach 8.00-14.00 w Rektoracie PUM. Prosimy o zgłoszenia najpóźniej do 8 lutego 2023 r. poprzez formularz rekrutacyjny. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: Marcin Wroniecki, +48 91 48 00 718, email: marcin.wroniecki@pum.edu.pl oraz Danuta Szewczyk, +48 91 48 00 719, email: danuta.szewczyk@pum.edu.pl

Tematyka szkoleń:

 1. FUNKCJONOWANIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM:
 • Niepełnosprawność w odbiorze społecznym:
  • definicja niepełnosprawności,
  • pojęcie normy i zaburzenia.
 • Status osoby niepełnosprawnej a regulacje prawne.
 • Klasyfikacja niepełnosprawności ze względu na rodzaj: ruchową, wzrokową, słuchową, psychiczną.
 • Omówienie w modułach specjalistycznych potrzeb osób niepełnosprawnych z określoną niepełnosprawnością.
 • Dobre praktyki w organizacji i realizacji procesu dydaktycznego.
 • Wsparcie technologiczne dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wyznaczanie standardów kształcenia osób z niepełnosprawnością:
  • stwarzanie odpowiednich warunków procesu kształcenia studentów z różną niepełnosprawnością,
 • dobre praktyki,
 • katalog wydatków zabronionych.
 • Pozasektorowa pomoc w zakresie programów/projektów wspierających studenta w procesie kształcenia na poziomie wyższym:
  • program „Aktywny samorząd” – główne zasady, formy wsparcia studenta,
  • projekty aktywizacji zawodowej i społecznej w organizacjach pozarządowych w zakresie rozpoczęcia i kontynuacji nauki przez osoby z niepełnosprawnością.

Terminy:

 • grupa 1: 13-14.02.2023 r.
 • grupa 2: 13-14.03.2023 r.
 • grupa 3: 20-21.03.2023 r.
 • grupa 4: 22-23.03.2023 r.
 • grupa 5: 27-28.03.2023 r.
 • grupa 6: 29-30.03.2023 r.
 • grupa 7: 24-25.04.2023 r.
 • grupa 8: 26-27.04.2023 r.

 

 1. OBSŁUGA STUDENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. KOMUNIKACJA I SAVOIR-VIVRE WOBEC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:
 • Omówienie obowiązujących regulacji prawnych.
 • Komunikacja i savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
 • Jak prawidłowo komunikować się z osobą z niepełnosprawnością: ruchową, wzrokową, słuchową, psychiczną.
 • Właściwa postawa i zachowanie wobec osób z różną niedyspozycją.
  • jak pomagać osobie z niepełnosprawnością,
  • jak wspierać w aktywności a nie wyręczać w działaniu.
 • Komunikacja interpersonalna:
  • czym jest, efektywna komunikacja,
  • warunki,
  • rodzaje komunikatorów.
 • W jaki sposób reagować na nietypowe zachowania studentów.

Terminy:

 • grupa 1: 15.02.2023 r.
 • grupa 2: 15.03.2023 r.
 • grupa 3: 31.03.2023 r.
 • grupa 4: 03.04.2023 r.
 • grupa 5: 04.04.2023 r.
 • grupa 6: 05.04.2023 r.
 • grupa 7: 06.04.2023 r.
 • grupa 8: 06.04.2023 r. godz. 14:15-20:15
 • grupa 9: 17.04.2023 r.
 • grupa 10: 18.04.2023 r.
 • grupa 11: 19.04.2023 r.
 • grupa 12: 20.04.2023 r.

 

 1. KOMUNIKACJA I FORMY WSPARCIA EDUKACYJNEGO STUDENTÓW I KANDYDATÓW NA STUDIA Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI:
 • Zaburzenia psychiczne a uczelnie: czym jest zaburzenie psychiczne? Skala problemu w środowisku akademickim; odpowiedzialność i rola pracownika uczelni.
 • Kluczowe zaburzenia psychiczne zgodnie z międzynarodową klasyfikacją zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10.
 • Jak komunikować się ze studentami z zaburzeniami psychicznymi:
  • bariery w komunikacji,
  • zasady i modele tworzenia się barier w komunikacji,
  • radzenie sobie z barierami w komunikacji,
  • techniki asertywności,
 • Granice asertywności:
  • wyrażanie złości i negatywnych emocji,
  • obrona przed manipulacją,
  • świadome udzielanie zgody,
 • Jak zareagować w sytuacji kontaktu ze studentem zachowującym się w sposób agresywny/roszczeniowy - techniki reagowania na agresję.

Terminy:

 • grupa 1: 17.02.2023 r.
 • grupa 2: 17.03.2023 r.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886